Zapisz się do newslettera i odbierz dostęp do bezpłatnych materiałów o nieruchomościach

Umowa przedwstępna jako istotny element bezpiecznej transakcji

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i dlaczego odgrywa tak ważną rolę? Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć, aby w pełni zabezpieczała interesy stron? Gdzie najlepiej sporządzić umowę przedwstępną, by mieć pewność, że jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa? Odpowiedzi na te pytania zawarliśmy w tym artykule.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna jest zawierana pomiędzy osobą kupującą i sprzedającą daną nieruchomość. Jej sporządzenie ma na celu podpisanie kolejnej, tym razem już właściwej – tak zwanej umowy przyrzeczonej. Zawarcie tej umowy można określić jako pierwszy, bardzo istotny element całej transakcji. Sprzedający zyskuje pewność, że nabywca jest zainteresowany zakupem i chce zarezerwować nieruchomość.
Z drugiej strony – kupujący również może spać spokojnie, ponieważ nikt go nie ubiegnie, gdy będzie starał się np. uzyskać kredyt w nowym programie rządowym “Na start” (ten projekt, który jest następcą Bezpiecznego kredytu 2%, ma wejść w życie już w drugiej połowie tego roku). Dzięki temu jedna i druga strona może spokojnie przygotować się do zawarcia transakcji na ustalonych wcześniej i zaakceptowanych zasadach.

W jakiej formie powinna być zawarta umowa przedwstępna?

By umowa przedwstępna między kupującym a sprzedającym nieruchomość była ważna, powinna zostać zawarta w formie pisemnej (jednak niekoniecznie w formie aktu notarialnego). Ponadto umowa powinna składać się z szeregu ważnych elementów, czyli:

  1. Danych stron

W umowie powinny znaleźć się imiona, nazwiska osób zawierających umowę lub nazwy podmiotów gospodarczych/ adresy/numery PESEL/KRS

  1. Szczegółowego opisu konkretnej nieruchomości     

Powinien zawierać informacje dotyczące lokalizacji tejże nieruchomości oraz jej powierzchnię, numer działki. Tutaj także powinna znaleźć się wzmianka o ewentualnych obciążeniach takiego domu czy mieszkania, czyli hipotece/ służebności.

  1. Warunków transakcji

Czyli cenę takiej nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ona sfinansowana (gotówką, poprzez kredyt). Tutaj powinny się także znaleźć informacje o terminie podpisania umowy właściwej, wysokości zaliczki/zadatku i o ewentualnych konsekwencjach, jakie poniesie strona niewywiązująca się z zapisów zawartych w umowie. 

W dokumencie powinny także znaleźć się dodatkowe zapisy zabezpieczające interesy stron i precyzujące warunki odstąpienia od umowy oraz jego ewentualne następstwa. Umowa powinna być opatrzona podpisami – zarówno kupującego, jak i sprzedającego nieruchomość.

Dlaczego najlepiej sporządzić umowę przedwstępną u notariusza?

Wprawdzie spisanie umowy w kancelarii nie jest koniecznością, jednak ze względów bezpieczeństwa warto zlecić jej przygotowanie notariuszowi. Dzięki temu zostaną w niej uwzględnione interesy obydwóch stron, a jednocześnie będzie sporządzona zgodnie z przepisami i zyska większą moc w świetle prawa. Co może okazać się bardzo przydatne w przypadku pojawienia się nieporozumień w przyszłości. Na przykład, jeśli jedna ze stron nie wywiązałaby się z przyjętych zasad, łatwiej byłoby dochodzić praw, gdy zajdzie konieczność rozwiązania sporu na drodze sądowej.

Podsumowując, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości spełnia bardzo istotną funkcję w całym procesie transakcji pomiędzy stronami. Nie tylko stanowi jego pierwszy etap, docelowo doprowadzając do podpisania umowy właściwej. Jest także dokumentem doprecyzowującym warunki oraz zabezpieczającym interesy każdej ze stron. Dzięki jej sporządzeniu (co najlepiej zlecić notariuszowi) cały proces transakcji przebiega sprawniej, a także jest zgodny z przepisami prawa. Co więcej, pozwala stronom na ewentualne dochodzenie swoich praw w sądzie –  jeśli zajdzie taka konieczność.

Bezpłatna baza wiedzy

Ostatnio na blogu

Zapraszamy do lektury merytorycznych wpisów na blogu, które pomogą Ci udoskonalić umiejętności w obrocie nieruchomościami.