Zapisz się do newslettera i odbierz dostęp do bezpłatnych materiałów o nieruchomościach

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022/2023?

Posiadasz lub planujesz kupić nieruchomość? Nie znasz kosztów podatkowych takiej inwestycji? Przeczytaj wpis i dowiedz się, ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022 roku i ile zapłacisz w 2023 roku.

Czego się dowiesz:

 • Kto musi płacić podatek
 • Ile wynosi podatek od nieruchomości
 • Kto jest zwolniony z opłat
 • Jak go opłacić
 • Co zrobić, gdy nie mam środków na spłacenie zaległości

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wyraźnie widać, kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości.

Są to:

 • Właściciele nieruchomości 
 • Właściciele obiektów budowlanych
 • Posiadacze samoistni nieruchomości
 • Posiadacze samoistni obiektów budowlanych
 • Użytkownicy wieczyści gruntów
 • W niektórych przypadkach posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego

Ostatni punkt, choć brzmi tajemniczo, to mowa w nim o najemcach lokali użytkowych należących do gminy.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Na początku należy wyraźnie podkreślić, że cena jaką zapłaci właściciel nieruchomości, zależy od lokalizacji. Zatem pomimo iż Ministerstwo Finansów co roku określa maksymalne stawki podatku od nieruchomości, w przypadku każdej wysokość zobowiązania może się różnić.

Podatek od nieruchomości – Ile wynosi?

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych od nieruchomości na rok 2022 to:

 • 0,89 zł za 1 mkw – budynki mieszkalne
 • 25,74 zł za 1 mkw – lokale/budynki przeznaczone na prowadzenie działalności
 • 12,04 zł za 1 mkw – lokale/budynki przeznaczone na prowadzenie działalności w obrocie materiałem siewnym
 • 5,25 zł za 1 mkw – lokale/budynki przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych
 • 8,68 zł za 1 mkw – budynki pozostałe
 • 1,03 zł za 1 mkw – grunty pod działalność
 • 5,17 za za 1 ha – grunty pod wodami 
 • 0,54 zł za 1 mkw – grunty pozostałe
 • 3,40 zł za 1 mkw – obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji

Warto podkreślić, że stawki na 2022 rok są w tym momencie już mniej istotne niż te przewidywane na 2023. Ministerstwo Finansów w 2022 roku podniosło wysokość podatku, a na 2023 nadal przewidywane są wzrosty. Wynika to z galopującej inflacji. Stawki w skali rok do roku mają wzrosnąć o 11,8% w stosunku do stawek z 2022 roku.

Ważne dla właścicieli nieruchomości jest jednak to, że ustalone w sierpniu tego roku stawki na 2023 nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych, które wynoszą przykładowo:

 • 1 zł za 1 mkw – budynki mieszkalne
 • 28,78 zł za 1 mkw – budynki przeznaczone na prowadzenie działalności
 • 1,16 zł za 1 mkw – grunty przeznaczone na prowadzenie działalności

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Kiedy nie trzeba płacić podatku od nieruchomości?

Oczywiście nie oznacza to, że Ty również musisz je płacić. Możliwe, że stan prawny Twojej nieruchomości zwalnia Cię z tego obowiązku. 

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Są to właściciele:

 • gruntów rolnych
 • działek w ROD z infrastrukturą ogrodową
 • altany
 • obiektów gospodarczych nieprzeznaczonych do prowadzenia działalności (o ile ich powierzchnia nie przekracza 35 m2 np. szopa)

Kto jeszcze jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Warto również dodać, że kolejną grupą zwolnioną z płacenia podatku są:

 • Budynki gospodarcze lub ich części wykorzystywane do działalności leśnej, lub rybackiej
 • Budynki gospodarcze przeznaczone do działalności rolniczej
 • Budynki gospodarcze przeznaczone do produkcji rolnej np. uprawa w szklarniach, pasieki, hodowle
 • Grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków (pod warunkiem ich właściwej konserwacji)
 • Nieużytki
 • Użytki ekologiczne
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione
 • Działki przyzagrodowe (na specjalnych warunkach)

Informacje te są kluczowe dla osób interesujących się inwestycjami. Jeśli chcesz pogłębić ten temat, to przeczytaj również wpis: Jak inwestować w nieruchomości.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Jeśli nie zaliczasz się do tych grup, niestety musisz zapłacić. Tutaj ważne jest, że podatek od nieruchomości rozliczany jest w skali rocznej, a termin jego spłat jest ratalny tzn. 4 razy/rok.

Terminy, w których należy zapłacić podatek od nieruchomości:

 • Pierwsza rata – do 15 marca
 • Druga rata – do 15 maja
 • Trzecia rata – do 15 września
 • Czwarta rata – do 15 listopada

Jeśli kwota podatku nie jest większa niż 100 zł, całość zobowiązania należy zapłacić w 1 racie do 15 marca.

Ile wynosi podatek od nieruchomości

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Można to zrobić na 3 sposoby:

 1. Zanieść druk do gminy
 2. Wysłać pocztą
 3. Wysłać przez internet np. ePUAP

Najszybszym sposobem wydaje się skorzystanie z 3 opcji. Wszystkie informacje na temat podatku, jak i możliwość zapłaty drogą internetową dostępne są na stronie podatki.gov.pl.

Co się stanie gdy nie zapłacę podatku od nieruchomości?

Oczywiście nie ujdzie Ci to płazem. Niezapłacony podatek od nieruchomości i tak będziesz musiał zapłacić (inaczej sprawa trafi do komornika/sądu), a kwota wzrośnie. Do niej doliczane są bowiem odsetki od należnej kwoty, które w stosunku rocznym wynoszą 8%.

Długie zwlekanie z opłatą należności grozi wszczęciem egzekucji dla majątku (właściciela) lub majątku organizacji, a kolejno członków jego zarządu – w przypadku firmy.

Co zrobić gdy nie mam z czego zapłacić?

W sytuacji gdy termin zapłaty jeszcze nie minął, ale wiesz, że nie będziesz mógł opłacić podatku, możesz wystąpić o odroczenie lub rozłożenie opłat podatkowych.

Z kolei w przypadku wystąpienia zaległości możesz złożyć oficjalne pismo o umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę.

Ile wynosi podatek od nieruchomości – Podsumowanie

Teraz już wiesz, że jako właściciel nieruchomości i inwestor możesz na niej zarabiać, ale jednocześnie jesteś zobowiązany do płacenia stosownych należności. W tym materiale poznałeś wysokość stawek podatku od nieruchomości i prognoz na 2023 rok. W ten sposób o wiele łatwiej będzie Ci ocenić faktyczne koszta związane z nieruchomością, w którą chcesz zainwestować.

Bezpłatna baza wiedzy

Ostatnio na blogu

Zapraszamy do lektury merytorycznych wpisów na blogu, które pomogą Ci udoskonalić umiejętności w obrocie nieruchomościami.