Już niebawem wejdą w życie kolejne, generujące dodatkowe koszty zmiany dla inwestorów,  osób sprzedających i wynajmujących mieszkania, a także właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jest to związane z aktualizacją przepisów w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Już wiosną 2023 roku obowiązkowe będzie wyrobienie tak zwanego certyfikatu energetycznego. Czym jest ten dokument? Jaki jest cel wprowadzenia nowych przepisów? Gdzie można zamówić taki certyfikat? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne budynku, czyli inaczej certyfikat efektywności energetycznej lub paszport energetyczny to dokument sporządzany na podstawie charakterystyki energetycznej budynków oraz ich efektywności. Dokument określa zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do instalacji wykorzystywanej do: 

  • Ogrzewania i wentylacji
  • Przygotowania ciepłej wody
  • Klimatyzacji
  • Oświetlenia

Certyfikat energetyczny domu i mieszkania – Kto jest do niego zobowiązany?

Do tej pory do posiadania tego dokumentu były zobowiązane tylko osoby, które są właścicielami budynków komercyjnych albo domów wybudowanych po 2009 roku.

Obowiązkowe świadectwo energetyczne w 2023 – Co się zmieniło?

Teraz ten obowiązek będzie dotyczył praktycznie wszystkich – zarówno inwestorów, jak i osób, które sprzedają czy wynajmują mieszkania, a także właścicieli lokali spółdzielczych. Tego typu przepisy obowiązują już w Unii Europejskiej, a Polska jest kolejnym krajem, w którym zostaną wprowadzone. 

Paszport energetyczny – Kiedy jest niezbędny?

Nowe świadectwo wymagane jest w sytuacji, gdy:

  • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży
  • budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • budynek będzie wynajmowany

 

Prawo budowlane określa, że uzyskanie świadectwa jest niezbędne w przypadku budynków nowo wybudowanych, jak i tych modernizowanych.

W jakim celu należy sporządzić świadectwo energetyczne budynku?

Nowe przepisy wprowadzono po to, by chronić zanieczyszczone środowisko poprzez zredukowanie ilości energii wykorzystywanej przez budynki. Chodzi przede wszystkim o zoptymalizowanie zużycia energii, która jest potrzebna do ogrzewania czy oświetlenia domu. 

W związku z tym każdy właściciel nieruchomości, a także osoba sprzedająca czy wynajmująca mieszkanie powinna mieć certyfikat, w którym znajdą się informacje o zapotrzebowaniu budynku na energię.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo energetyczne to niemały wydatek. Za certyfikat trzeba będzie zapłacić kilkaset, a w niektórych przypadkach aż tysiąc złotych. To, ile zapłacisz za certyfikat, zależy między innymi od tego, w jakim mieście znajduje się nieruchomość oraz jaka jest jej powierzchnia.

Jak długo jest ważny certyfikat energetyczny budynku?

Taki dokument jest ważny 10 lat od momentu jego wydania (chyba że budynek przejdzie termomodernizację, wymianę okien bądź ogrzewania).

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Oprócz właścicieli domów czy obiektów komercyjnych certyfikat muszą mieć również osoby wynajmujące i sprzedające mieszkania. Świadectwo powinno zostać przekazane nabywcy lub nowemu lokatorowi w trakcie sporządzania umowy zbycia bądź najmu. 

Rolą notariusza jest odnotowanie, czy certyfikat został przekazany nowemu właścicielowi. Jeśli nie, to jego obowiązkiem jest poinformowanie, że jego brak lub niewłaściwe sporządzenie może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. 

Gdzie można uzyskać certyfikat energetyczny?

Świadectwa mogą zostać wydane jedynie przez uprawnione do tego podmioty, które znajdziesz w rejestrze Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jeśli jednak zależy Ci na szybkim  wyrobieniu certyfikatu, to zamówisz go wygodnie na tej stronie link.

Dzięki temu nie musisz się o nic więcej martwić. Bo otrzymasz kompletną dokumentację (zarówno online, jak i tradycyjną), sporządzoną przez uprawnioną do tego osobę oraz zostaniesz wpisany do centralnego rejestru. 

Brak świadectwa energetycznego – Co za to grozi?

Kary w zakresie świadectw energetycznych dotyczą audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości. Przepisy przewidują, że kary mogą dotyczyć:

  • Osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku składania fałszywych oświadczeń
  • Właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu (sprzedaż, wynajem nieruchomości) 

 

Wysokość grzywny za niepoprawne praktyki w zakresie uzyskania świadectwa energetycznego określone są w ustawie.

Certyfikat energetyczny – Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o charakterystyce wydajności energetycznej to zmiana, na którą warto się przygotować. W innym wypadku inwestycja może okazać się “strzałem w kolano”. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie uzyskania świadectwa to skorzystaj z opcji wyrobienia jej klikając w poniższy przycisk: