Zapisz się do newslettera i odbierz dostęp do bezpłatnych materiałów o nieruchomościach

umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego – Co należy o niej wiedzieć?

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania, to możesz zawrzeć z osobą wynajmującą tradycyjną umowę najmu bądź umowę najmu okazjonalnego. Warto jednak wiedzieć, że ta druga forma zdecydowanie lepiej sprawdzi się w przypadku potencjalnych lokatorów, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków – np. zalegają z opłatą za czynsz. Z tego artykułu dowiesz się, czym dokładnie jest umowa najmu okazjonalnego, kiedy można ją stosować oraz jakie zyskujesz dzięki niej uprawnienia, będąc właścicielem mieszkania.

Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to rodzaj umowy, która umożliwia wynajem nieruchomości (np. mieszkania, domu, działki) na określony czas, zazwyczaj kilka dni, tygodni lub miesięcy. Często jest to popularna forma zakwaterowania dla turystów, którzy chcą spędzić wakacje lub weekend w innym miejscu. 

Najem okazjonalny jest korzystny zarówno dla wynajmującego, jak i wynajmującego. Wynajmujący może zarabiać dodatkowe pieniądze, a wynajmujący ma szansę na wynajęcie nieruchomości w dobrych warunkach, często w atrakcyjnej cenie niż zwykły hotel. Jednak, ze względu na niestandardowy charakter tej formy najmu, warto uważać na szczegóły umowy i upewnić się co do warunków jej realizacji, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Czym różni się najem okazjonalny od zwykłego najmu?

Najem okazjonalny oraz zwykły najem różnią się przede wszystkim czasem trwania umowy najmu. Najem okazjonalny to tak naprawdę krótkoterminowy najem, który może trwać od jednego dnia do kilku tygodni. W Polsce najczęściej wynajmowane w ten sposób lokale to mieszkania wakacyjne czy też sale konferencyjne. 

W przypadku zwykłego najmu czas trwania umowy jest dłuższy i wynosi kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Wynajmujący zazwyczaj szuka w ten sposób stałych najemców, którzy zamieszkają w jego lokalu na dłuższy okres. Zwykły najem wydaje się korzystniejszy dla obydwóch stron, ponieważ z jednej strony wynajmujący może liczyć na stały dochód z najmu, a z drugiej strony najemcy mają pewność, że przez dłuższy czas będą mieszkali w danym miejscu.

umowa najmu okazjonalnego

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa wynajęcia nieruchomości lub lokalu mieszkalnego na określony czas. Jest to umowa regulująca zasady i warunki najmu, w tym okres, na jaki wynajmujący zobowiązuje się udostępnić nieruchomość lub lokal najemcy, wysokość czynszu oraz terminy jego płatności. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na krótki czas, zwykle nie dłuższy niż rok. Najczęściej stosowana jest w przypadku wynajmu turystycznego, na przykład apartamentu na wakacje czy mieszkania studenckiego na czas trwania roku akademickiego. Ważne jest, aby umowa była zawarta na piśmie i uwzględniała postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron oraz możliwe kary umowne w przypadku naruszenia zobowiązań.

Kto zawiera umowę najmu?

Umowa najmu okazjonalnego lokalu to umowa pomiędzy właścicielem lokalu a najemcą, która reguluje warunki wynajmu okazjonalnego. Umowa powinna być zawarta na piśmie i zawierać kluczowe informacje, takie jak: nazwiska i adresy stron umowy, okres najmu, wysokość czynszu, sposób regulacji czynszu, wysokość kaucji, sposób jej zwrotu, terminy płatności czynszu oraz zasady korzystania z lokalu. Właściciel lokalu musi przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego lokalu, wydać oświadczenie o ochronie praw lokatorów oraz załączyć do umowy załącznik stanowiący integralną część umowy.

Dla kogo przeznaczona jest umowa na najem okazjonalny?

Umowa najmu okazjonalnego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli mieszkań. Jednak nie w każdej sytuacji możesz ją zawrzeć z lokatorem. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla właścicieli mieszkań, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz wynajmują nieruchomości jedynie w celu mieszkaniowym (nie dotyczy lokali użytkowych). 

Czas trwania umowy najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego należy sporządzić w formie pisemnej, w przeciwnym razie uznaje się ją za nieważną. Jest to umowa czasowa, zawierana z lokatorem na okres maksymalnie 10 lat. Co więcej, będąc właścicielem nieruchomości, masz obowiązek zgłoszenia jej do urzędu skarbowego. Powinieneś zrobić to do 2 tygodni od momentu wprowadzenia się lokatorów do Twojego mieszkania. 

Umowa najmu okazjonalnego – wzór

Najważniejsze zapisy, które powinny znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego, to:

  • Oświadczenie osoby wynajmującej mieszkanie (spisane w formie aktu notarialnego, najczęściej na koszt właściciela nieruchomości), że w sytuacji niezastosowania się do jej zapisów bądź w przypadku jej wygaśnięcia, dobrowolnie podda się egzekucji, opróżni lokal i go opuści.
  • Oświadczenie wynajmującego, w którym wskaże, do jakiego mieszkania przeniesie się w przypadku konieczności eksmisji.
  • Oświadczenie właściciela nowego mieszkania (w którym zamieszka lokator), że wyraża zgodę na przeprowadzenie się takiej osoby w przypadku eksmisji.
  • Dane stron, które ją zawierają.
  • Wysokość kaucji oraz czynszu.
  • Okres, na który zostanie zawarta.

Wszystkie te zapisy sprawiają, że umowa najmu okazjonalnego ma znacznie więcej zalet i jest bardziej opłacalna dla właściciela niż standardowa umowa. Stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwymi lokatorami, którzy nie uiszczają czynszu na czas lub nie dostosowują się do zapisów umowy oraz umożliwia szybką eksmisję takich osób z mieszkania.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

W przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego umowa najmu powinna zawierać oświadczenie właściciela lokalu o podstawie umowy najmu oraz oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji. Umowa najmu powinna być zawarta na piśmie i zawierać wszystkie istotne dla strony umowy informacje, takie jak: wynajmowany lokal, jego adres, okres najmu, wysokość czynszu, terminy płatności czynszu, wysokość kaucji, sposób jej zwrotu, zasady korzystania z lokalu, a także termin opróżnienia i wydania lokalu.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego może nastąpić z różnych powodów i z różnych stron. Jeśli chodzi o najemcę, może on zdecydować się na taką opcję w przypadku zmiany sytuacji finansowej, przeprowadzki, niesłusznego traktowania przez właściciela lub po prostu dlatego, że chce szukać nowego mieszkania. 

Z drugiej strony, właściciel może wypowiedzieć umowę z powodu rozwiązania spółki, sprzedaży nieruchomości lub innych okoliczności. Najważniejsze jednak jest to, że takie wypowiedzenie powinno być zgodne z przepisami prawa, a w przypadku najemcy – z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W ten sposób obie strony będą mogły przejść do następnej fazy swojego życia, będąc zadowolone z warunków, jakie sobie zapewniły.

Jak wygląda egzekucja eksmisji przy najmie okazjonalnym?

Egzekucja eksmisji przy najmie okazjonalnym wygląda odrobinę inaczej niż przy stałym najmie. Na początku najemca musi złożyć powództwo przed sądem w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego. Proces ten jest przez to trochę dłuższy niż w przypadku eksmisji przy stałym najmie. Jednakże fakt, że najemca nie jest zameldowany w danym mieszkaniu, nie oznacza, że proces jest łatwiejszy. 

Właściciel na przykład nie może prywatnie zajrzeć do danego mieszkania i zabierać rzeczy, jeśli najemca nie zgadza się na wydanie mieszkania. W każdym przypadku wymagane jest uzyskanie wyroku eksmisyjnego. Po otrzymaniu takowego sąd wyznacza termin egzekucji eksmisji. Wówczas właściciel może wraz z komornikiem usunąć najemcę z mieszkania w drodze przemocowej, ale tylko i wyłącznie z wyrokiem w ręku.

Ile kosztuje u notariusza umowa najmu okazjonalnego?

Koszt sporządzenia umowy najmu okazjonalnego zależy od kilku czynników, w tym od stawek notariusza oraz wartości najmu. Zgodnie z ustawą, notariusz ma prawo pobierać opłatę wynoszącą nie więcej niż 1% wartości umowy, ale nie mniej niż 30 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Warto jednak pamiętać, że notariusz może pobierać także dodatkowe opłaty np. za przeprowadzenie negocjacji lub dokładniejsze sprawdzenie dokumentów. Cena sporządzenia umowy najmu okazjonalnego może więc się różnić w zależności od indywidualnych umów między wynajmującym a notariuszem. Niezbędna jest jednak wiedza, że koszt ten jest stały i trzeba się do niego przygotować już na etapie rozpoczynania procesu najmu.

Umowa najmu okazjonalnego – Podsumowanie

Czy warto podpisać umowę najmu okazjonalnego? Jak najbardziej. Umowa najmu okazjonalnego jest bezsprzecznie korzystna dla Ciebie jako właściciela nieruchomości i gwarantuje Ci bezpieczeństwo. Jeśli rozważasz zawarcie takiej umowy z wynajmującymi, to nie zwlekaj. Zamów umowę najmu okazjonalnego na Moniterze, a otrzymasz zaktualizowany dokument sporządzony przez prawników, który zawiera wszystko, co niezbędne, by zadbać o Twoje interesy jako właściciela mieszkania. 

Bezpłatna baza wiedzy

Ostatnio na blogu

Zapraszamy do lektury merytorycznych wpisów na blogu, które pomogą Ci udoskonalić umiejętności w obrocie nieruchomościami.