Zapisz się do newslettera i odbierz dostęp do bezpłatnych materiałów o nieruchomościach

fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna jako sposób na ochronę i zabezpieczenie majątku

Fundacja rodzinna to instytucja prawna, która została wprowadzona 22 maja 2023 roku. Wprawdzie funkcjonują one już na całym świecie – np. w USA, Niemczech, Czechach czy Wielkiej Brytanii, jednak w Polsce pojawiły się dopiero teraz. Czym dokładnie jest fundacja rodzinna, kto i w jaki sposób może ją założyć? Jakie są najważniejsze korzyści związane z założeniem fundacji rodzinnej? 

Co to jest fundacja rodzinna?

Przede wszystkim tego typu fundacja jest podmiotem bardzo przydatnym z punktu widzenia firm rodzinnych, których jest wiele w Polsce. A to dlatego, że pozwala ona na gromadzenie, pomnażanie, sprawne zarządzanie majątkiem oraz jego ochronę. Może zostać założona jedynie przez osobę fizyczną posiadającą całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych. Warto wiedzieć, że fundacja rodzinna może mieć jednego bądź nawet kilku fundatorów. Natomiast beneficjentami majątku są np. członkowie rodziny czy fundacje pozarządowe. Fundacja rodzinna może finansować różnorodne wydatki z dochodów i majątku, takie jak:

  • Pokrywanie kosztów utrzymania, edukacji oraz opieki zdrowotnej dla beneficjentów.
  • Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z ich statutowymi celami.

Co więcej, taka fundacja może być założona na czas określony bądź  nieokreślony.

Jak założyć fundację rodzinną?

Aby założyć fundację rodziną, należy wykonać kilka ważnych czynności. Najpierw trzeba udać się do notariusza, by sporządzić oświadczenie o powstaniu fundacji w akcie notarialnym lub testamencie. Akt notarialny powinien także zawierać statut, w którym zapisane są zasady funkcjonowania tejże fundacji oraz informacje o tym, kto jest beneficjentem. Następnie należy przekazać do fundacji majątek o wartości minimum 100 000 złotych. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie fundacji do rejestru fundacji rodzinnych, który znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim.

Najistotniejsze korzyści wynikające z założenia fundacji rodzinnej

Fundacja zapewnia wiele korzyści przedsiębiorcom, którzy prowadzą rodzinny biznes. Przede wszystkim pozwala zabezpieczyć i przekazać majątek beneficjentom, na przykład dzieciom lub wnukom (a także osobom niespokrewnionym z fundatorem), unikając jednocześnie konfliktu interesów. Fundacja rodzinna zapewnia także ciągłość dziedziczenia, co przekłada się na to, że przedsiębiorstwo nie znajdzie się w niepowołanych rękach. Co więcej, pozwala uchronić majątek przed ryzykiem inwestycyjnym oraz różnego rodzaju roszczeniami. A dzięki temu możliwe jest zachowanie ciągłości takiej działalności na wiele lat oraz skupienie jej w rękach rodziny.

Fundacja jest także stałym oraz bezpiecznym buforem finansowym. Można budować kolejne źródła dochodu i długoterminowo powiększać majątek. Co istotne, fundacje rodzinne mogą korzystać z preferencyjnych stawek podatkowych – jest to np. zwolnienie podmiotowe w obszarze CIT, ulgi podatkowe czy preferencyjne stawki opodatkowania przy wypłacaniu świadczeń dla beneficjentów.

Fundacja rodzinna a nieruchomości

Fundacja rodzinna często jest również właścicielem firmowych nieruchomości. W praktyce oznacza to, że ​​są one formalnie oddzielone od samej firmy. Dzięki temu majątek jest prawnie odłączony od majątku przedsiębiorstwa, a to skutecznie chroni przed ewentualnymi roszczeniami wobec firmy.

Co więcej, fundacje rodzinne pełnią funkcję skutecznego narzędzia do planowania sukcesji. Ponieważ dzięki nim można przekazywać należące do przedsiębiorstwa nieruchomości z pokolenia na pokolenie. Zarząd fundacji doprecyzowuje, w jaki sposób mają być wykorzystywane nieruchomości, a to zapewnia ochronę  przed rozdrobnieniem majątku.

Co więcej, przeniesienie firmowych nieruchomości na fundację rodziną może pomóc  ochronić je przed roszczeniami wierzycieli, np., gdy firma ma długi, co zwiększa prawdopodobieństwo roszczeń. Wówczas fundacja jest rodzajem blokady, która pozwala zachować majątek.

Fundacja pełni także funkcję nadrzędnego podmiotu, który zarządza nieruchomościami firmy. Nawet gdy zmienią się właściciele przedsiębiorstwa, fundacja nadal działa jako stabilna i niezależna instytucja, która dba o ochronę i zarządzanie nieruchomościami, zgodnie z wolą jej fundatorów.

Podsumowując, fundacja rodzinna jest instytucją, której założenie ma wiele zalet. Pozwala odpowiednio zaplanować cały proces sukcesji, chroni przed ryzykiem inwestycyjnym, pozwala zgromadzić kapitał i gwarantuje atrakcyjne opodatkowanie. Gdy nieruchomości są ważnym elementem składowym majątku rodziny, to warto skorzystać z innowacyjnego systemu Moniter. Aplikacja ułatwia znalezienie najlepiej dopasowanej nieruchomości, która będzie przeznaczona na cele związane z prowadzeniem fundacji rodzinnej.

Bezpłatna baza wiedzy

Ostatnio na blogu

Zapraszamy do lektury merytorycznych wpisów na blogu, które pomogą Ci udoskonalić umiejętności w obrocie nieruchomościami.